Kliché och montering

Kliché

Våra två HD uppgraderade CDI-enheter står aldrig stilla. Vi testar kontinuerligt nya material, för att alltid kunna leverera den kliché med bäst egenskaper, vid rätt tillfälle. Vi tillverkar klichéer mellan 1,14 mm och 5,5 mm tjocklek, från olika leverantörer och olika fabrikat. Och självklart erbjuder vi den senaste tekniken. HDFlexo? Flattop? Pixelplus? Naturligtvis!

Vilken teknik vi använder utgår ifrån vilket tryck och vilken maskin du har.

Montering

På vår monteringsavdelning sker slutförandet antingen som rundmontering i våra två Optimount monteringsmaskiner eller som planmontering. Vi monterar idag till ca 65 olika tryckpressar, alla med olika specifikationer och behov. Varje jobbs positioner lagras så att vi utan dröjsmål,
kan leverera en ersättningskliché.

Provtryck

Av erfarenhet vet vi att varje tryckpress har säregna egenskaper och funktioner. För att vi ska kunna leverera rätt kliché måste vi därför lära känna respektive tryckpress, nästan som en individ. Detta gör vi genom att vara på plats ute hos dig som kund. Alla maskinuppgifter registreras och lagras i våra datorer. På så sätt skapar vi en nära nog personlig relation med din tryckpress. Och självklart erbjuder vi trycksimulerade provtryck.